Tramitació Oficial de races espanyoles

Una vegada ha nascut la ventrada, el criador disposa de 30 dies per notificar-la a la R.S.C.E, mitjançant un imprès de notificació de ventrada que el faciliten totes les societats canines delegades i la R.S.C.E.
En aquest imprès s'haurà d'omplir per duplicat (tant la part on posa notificació de ventrada com la que posa notificació de ventrada) amb totes les dades de la mare, pare i propietaris d’ambdós.
També haurà de constar-hi la data de la monta, naixement dels cadells, el sexe, el color, el nom i la signatura dels propietaris.
La primera part d'aquest imprès (notificació de ventrada) és la que s'haurà de tramitar en 30 dies a partir del naixement, deixant l'altre part per quan haguem rebut per part de la R.S.C.E. el formulari de identificació de cada cadell.
Un cop rebuts els esmentats formularis d’identificació disposem de fins el 6è mes de vida dels cadells per inscriure'ls definitivament en la L.O.E. Haurem d'omplir la segona part de l’imprès (inscripció de ventrada) amb els números de microxip corresponent a cada cadell i escriure en l'apartat inferior de la dreta de l’imprès si s’inscriuen tots els que es van notificar o n’hi ha algun que finalment no.
Els formularis d'identificació seran entregats als nous propietaris, però hauran de ser retornats al criador una vegada identificat el cadell amb el microxip perquè pugui ser inscrit. Aquest tràmit s'ha de fer com mes aviat millor ja que si el nou propietari no l'entrega, el cadell no podrà ser inscrit a la L.O.E. i per tant no disposarà de pedigree.
El criador, propietari de la femella, rebrà els justificants de la inscripció i els entregarà als propietaris dels cadells. Amb aquest fet queda acabada la tramitació per part del criador.
Amb aquest justificant de L.O.E ja es pot presentar el gos a exposicions de bellesa autoritzades per la R.S.C.E. i demanar el pedigree a les societats canines delegades o a la R.S.C.E.
Juntament amb el justificant d'inscripció, el criador també entregarà un formulari de confirmació del gos, necessari per si algun dia es vol fer criar o realitzar montes. S'ha de fer a partir del primer any del gos a qualsevol exposició canina on diguin que es pot confirmar el gos. És necessari inscriure't a l'exposició

Nosaltres pensem que el millor és tramitar el pedigree a la R.S.C.E un cop feta la confirmació de raça, així quan el rebis ja hi constarà si el gos és apte per la cria.

R.S.C.E. : Real Sociedad Canina de España
L.O.E. :Llibre d'Origen Espanyol
R.R.C. : Registre de Races Canines (només per races espanyoles)

Les Pedreres de Girona - Carrer Muntanya, 13 - 17004 Girona - - lespedreres.girona@gmail.com - Nota legal
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies