Estàndart

GOS D'AIGUA ESPANYOL

ORIGEN: Espanya.

DATA DE PUBLICACIÓ DE L’ESTÁNDARD OFICIAL VÁLID: 03.09.1999.

UTILITZACIÓ: Gos de pastor, caçador i ajudant de pescadors.


CLASSIFICACIÓ FCI: Grup 8


Gossos cobradors de caça, Gossos aixecadors de caça, Gossos d'aigua.

Secció 3 Gossos d'aigua.
Sense prova de treball.

BREU RESUM HISTÓRIC:

La seva exísténcia és antiquíssíma a la Península. Pertany al mateix tronc que l'antíc «Barbet».

La seva població més nombrosa se situa a Andalusia en funció de gos pastor, conegut durant segles com a gos «Turc». La seva
fisonomia i la conformació peculiar del seu pél s'adapta al régim
canviant d'embassament i sequera dels aiguamolls, el mateix que la seva funcionalitat de gos pastor i ajudant de casadors de aquátiques i pescadors.

APARENÇA GENERAL:

Gos rústic, eumétric (mida mig), dolicocéfal, proporcions sublongilineas, harmóníc de
formes, de bella estampa, de complexiò atlètica i ben musculat causa de la constant gimnástica funcional que exercita; perfil rectilini; vista, olfacte i oïda molt desenvolupats.

PROPORCIONS IMPORTANTS:

- Llarg del cos / Talla (altura a la creu)= 9/8.
- Profunditat de pit / Talla (altura a la creu) = 4/8.
- Longitud del morro / Longitud del crani = 2/3.

TEMPERAMENT / COMPORTAMENT:

Fidel, obedient, alegre, laboriós, valent i equílibrat; de gran capacitat de aprenentatge pel seu extraordinari enteniment, amoldable a totes les sítuacions i temperaments.

CAP: Fort, de port elegant.

REGIÓ CRANEAL: Crani plánol amb cresta occipital poc marcada. Els eixos del crani i del musell són paral·lels.
Depressió naso-frontal (Stop): Suau i poc accentuada.

REGIÓ FACIAL: Canya nasal de perfil rectilini.

Tófona: Nas amb orificio nasals ben defmits. La tófona pigmentada en el mateíx color o inés fort que el to inés fosc de la capa.

Llavis: Recollits; comissura labial ben definida. Dents: Bé formato, blancs i ullals desenvolupats.

Ulls: Lleugerament oblics, de mirada molt expressiva, Sant Martí de color avellana fins a color castany, és desitjable una tonalitat que es d'acord amb la capa; conjuntiva ocular no aparent.

Orelles: Inserció mítjana, triangulars i caígudes.

COLL: Curt, musculós i sense papada. Bé ínserít en les esquena.

COS: Robust.

Línia superior:Recta.

Creu: Poc pronunciat.

Esquena: Recta i fort.

Gropa:Suaument inclinada.

Pit: Ample, profund. Costellam ben arquejat; perímetre torácic ampli que denota una gran capacitat respiratória.

Línia inferior: Ventre lleugerament recollit.

CUA: Inserció mitjana. La cua ha amputar de la segona a la

quarta vértebra. Hi exemplars braquiuros.

EXTREMITATS

MEMBRES ANTERIORS:Sólids i de aploms correctes.

Espatlles: MUSculosoS i oblics.

Braç: Poderós.

Colzes: Bé enganxats al pit i paral lels.

Avantbraç: Recte i fort.

Carp i metacarp:

Rectes. Sent inés aviat curts

Peus anteriors: Arrodonits, amb dits ben units; ungleJ a@6
diferents tonalitats; coixinets consistents.

 

MEMBRES POSTERIORS

Perfectament aplomats, amb anguilacions posteriori no excessívament pronunciades i músculs capaços d' imprimir al cos impuls brusc en la carrera i salts
fácils i elegants. '

Cuixa: Llarg i musculós.

Cama: Bé desenvolupada.

Garró: Bé descendít.

Metatarso:Curt, sec i perpendicular al terra.

Peus posteriors: Amb les mateixes característiques que els anteriors.

PELL: Flexible, fina i ben adherida al cos. Pot ser pigmentada
en castanyer, en negre o sense pigment, d'acord amb el to de la seva capa, igual que totes les mucoses.

MANTELL

Pèl: Sempre arrissat i de consistència llanós. Arrissat quan és
curt, fins a formar cordills quan és llarg. S'admetran ets
exemplars esquilats, havent de ser aquest complet i uniforme i sota
cap concepte s’admetran els esquilats «estétics».

FCI-St.N        36/03.09.1999


El llarg màxim recomanat per a les exposicions és 12 cm (15 cm estenent els rírixols) i el mínim és 3 cm, per poder apreciar la qualítat dels rínxols.
Els cadells neixen sempre amb pèl arrissat

Color:
• Unicolors: Blanc, negre i marró en les seves diferents tonalitats.
• Bicolors: Blanc i negre o blanc i marró, en les seves diferents
tonalitats

Els tricolors, ets negrosy foc i ets avellana i foc no estan
admesos.

MIDA I PES:

Altura a la creu:                      Mascles: 44 - 50 cm

                                              Femelles: 40 - 46 cm

En ambdós sexes una variació máxima de 2 cm está admesa per tant que el gos present proporcions generals compatibles amb la seva altura a la creu.

Pes: Mascles: 18 - 22 kg
          Femelles: 14 - 18 Kg

FALTES: Qualsevol desviació dels criteris abans esmentats
es considera com a falta i la gravetat d'aquesta es considera al grau
de la desviacíó a I'estándard i de les seves conseqüéncies sobre la salut i el benestar del gos.

FALTES GREUS:
• Línia dorsolumbar manifestament ensellada.
• Aploms incorrectes.
• Ventre penjant o excessivament recollit.

FALTES DESQUALIFICANTS:
• Agressivitat o extrema timidesa.
• Qualsevol gos mostrant clars senyals d'anormalitats 

• Prognatisme superior o inferior.
• Presència d'esperons.
• Cabell llis o ondulat.
• Albinismo.
• Capa clapejada o tacada, negra i foc o color avellana i
foc.
• Carácter desequilibrat

NB

• Els mascles han de tenir dos testicles d'aparença normal completament descendits a l'escrot
• Només els gossos funcionalment i clínicament saludables, amb la confirmació típica de la raça, s'han de fer servir per a la criança.

 

 

 

 

Les Pedreres de Girona - Carrer Muntanya, 13 - 17004 Girona - - lespedreres.girona@gmail.com - Nota legal
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies